องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือสำหรับประชาชน
    folder คู่มือประชาชน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนฯ
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
แข่งขันกีฬาภายใน ศพด. ประจำปีงบฯ 2567
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้พิการ มกราคม พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview40
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview40
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview31
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview30
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview33

group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
ประกาศนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ขยายเวลาดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอย บ้านนางรำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview484
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview500
insert_drive_file การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview508
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview465
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview442
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview459
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview444
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview431

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 087-4570205
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 087-4570205

สถิติ sitemap
วันนี้ 143
เดือนนี้3,675
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,323
ทั้งหมด 227,894


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม