info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48
เดือนนี้ 5,039
เดือนที่แล้ว 10,874
ทั้งหมด 49,998

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สค.2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝก
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.แก่งโดม เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview19
ประกาศ อบต.แก่งโดม เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)เพิ่มเติมครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview16
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview27
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview22
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview31
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview37
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview32

group รายงานการประชุมสภา
ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview23
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview133
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
thumb_up facebook
Facebook

language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ