องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน
น้ำท่วมตุลาคม2565
โครงการบวชป่าชุมชน พลังบวร(บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) ถนนสายวัฒนธรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 66 ปีงบประมาณ 67
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview6

folder จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 58 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview24
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 57 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview15
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 56 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview22
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 55 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview18
photo จดหมายข่าว ฉบับที่ 54 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : pageview24

group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องย grade
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ขยายเวลาดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอย บ้านนางรำ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview459
find_in_page ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview464
insert_drive_file การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview480
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview452
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview419
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview423
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview427
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview403

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview12
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview12
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview16


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม