องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 66 ปีงบประมาณ 67
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 66)
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่สูงอายุเพิ่มเติมกรณีการปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง ประกาศี่ยชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ประจำเดือน ก.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน ก.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
find_in_page ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 308 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม