info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
เดือนนี้ 4,809
เดือนที่แล้ว 9,432
ทั้งหมด 42,989

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ครั้งที่1
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 ปีพ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 ปีพ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเฝ้าระวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่9 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 117 รายการ) 1 2 3 4 5 6
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม