info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงาานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฎิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแห poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 ปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 ปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 196 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม