องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตองค์การบริหารส่วน
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1 ต.ค. - ธ.ค. 65)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย,ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 3
photo การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 3
photo poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
description ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธ้นวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : Treas | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 5
description ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 8
description ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 20
1 - 20 (ทั้งหมด 270 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม