องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 ปีพ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 36
photo จดหมายข่าว ระวังแนวเขต หมู่ 5 และ ทำราวสะพานจุดเสี่ยง ในเขตตำบลแก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 43
photo จดหมายข่าว มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 48
photo จดหมายข่าว ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 41
photo จดหมายข่าว มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงจากโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11 ปีพ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 38
photo จดหมายข่าว มอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10 พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม