info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 75
เมื่อวาน 172
เดือนนี้ 2,277
เดือนที่แล้ว 6,892
ทั้งหมด 32,018

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ปี2564
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการรายใหม่ เดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งโดม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้พิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ขอสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 54 |
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม