องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน [26 มกราคม 2566]
น้ำท่วมตุลาคม2565 [3 ตุลาคม 2565]
โครงการบวชป่าชุมชน พลังบวร(บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) ถนนสายวัฒนธรรม [25 พฤษภาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดร่มพอก [13 เมษายน 2565]
การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม 2565 [12 เมษายน 2565]
งานสืบสานประเพณี สดุดีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ 2565 [9 เมษายน 2565]
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [7 เมษายน 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแก่งโดม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 [14 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 [2 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำชาติ [6 พฤษภาคม 2563]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 25 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม