info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 63
เมื่อวาน 160
เดือนนี้ 2,265
เดือนที่แล้ว 6,880
ทั้งหมด 32,006

camera_alt ภาพกิจกรรม
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ผู้โพส : Perman
โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ผู้โพส : Perman
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สค.2563
ผู้โพส : Perman
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำปลูกหญ้าแฝก
ผู้โพส : Perman
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านคำหมากอ่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งโดม
ผู้โพส : Perman
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านสะพานโดม ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้โพส : Perman
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563
ผู้โพส : Perman
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)
ผู้โพส : Perman
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้โพส : Perman
การขยายผลการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยมอบให้ อสม. นำแจกจ่ายให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)
ผู้โพส : Perman
1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม