info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168
การขยายผล โครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ร่วมทำกิจกรรมการขยายผลโครงการ อปท.ต้นแบบ “การจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม ที่มีน้ำท่วมขัง และสร้างจุดเรียนรู้ “ธนาคารน้ำใต้ดิน” ไว้ภายใน อบต.แก่งโดม ให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการได้ศึกษาและนำไปต้นแบบปรับใช้ภายในครัวเรือน ต่อไป
ผู้โพส : Perman
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม