ชื่อเรื่อง : การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากประเภททั่วไปเป็นสายงานที่เริ่มต้นจากประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : gBy9JjsFri43823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้