ชื่อเรื่อง : จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม เข้ารับประกาศนียบัตรการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบร้อยละ 100 ของครัวเรือน ภายในกำหนด ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : arvfDP6Thu73824.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้