ชื่อเรื่อง : จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดย นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม จัดขึ้นในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2566 ณ วัดป่าสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อไฟล์ : xkCKqHaThu74144.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้