ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างอาคารหอประชุม อบต.แก่งโดม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง