ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก่งโดม (หอประชุมตำบล) โดยวิธีคัดเลือก