ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นซอยข้างบ้านนายณรงฤทธิ์ จันทะคาม บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง