ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เส้นจากศาลากลางบ้าน (คุ้มวังใหญ่) - บ้านนายแดง วงษาเสน บ้านห้วยขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง