ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งโดม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง