ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดนักกีฬา จำนวน 18 ชุด ตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง