ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และโน๊ตบุ๊ค กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง