ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาออกแบบโครงสร้างอาคารป้องกันฯและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แก่งโดม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง