ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งโดม จำนวน 6 แห่ง ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง