ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลแก่งโดม (รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.แก่งโดม กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง