ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.60-001 สายบ้านคำกลาง หมู่ 12 - บ้านนาคำ หมู่ 3 ตำบลแก่งโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)