ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัด สพป.อบ.4 ในเขตพื้นที่ อบต.แก่งโดม จำนวน 6 โรงเรียน ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง