info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 71
เมื่อวาน 168
เดือนนี้ 2,273
เดือนที่แล้ว 6,888
ทั้งหมด 32,014

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง

info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.

ข้อมูลทั่วไป

ที่มาของชื่อตำบลแก่งโดม   แต่เดิมนั้นบ้านแก่งโดมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสว่าง มีการก่อตั้ง หมู่บ้านเมื่อปี  พ.ศ. 2465   มีอาณาเขตติดลำน้ำโดม  มีเกาะแก่งและหาดทรายขาว  เมื่อตำบลแก่งโดมแยกออกจากตำบลสว่าง  พ.ศ. 2532   จึงใช้ชื่อแก่งโดมเป็นชื่อตำบล   ในปัจจุบันเกาะแก่งและหาดทรายขาวดังกล่าว   ถูกน้ำท่วม  มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งบริเวณตำบลโพธิ์ไทร จึงไม่สามารถมองเห็นลักษณะเดิมที่เคยเป็น   
 
ทำเลที่ตั้งตำบลแก่งโดม 
ตำบลแก่งโดม  ห่างจากที่ทำการอำเภอสว่างวีระวงศ์    ระยะทางประมาณ  500 เมตรและ          
ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ   30  กิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศตะวันออก     จด   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร       อำเภอพิบูลมังสาหาร
       ทิศเหนือ           จด   องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง            อำเภอสว่างวีระวงศ์
       ทิศตะวันตก       จด   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง      อำเภอสว่างวีระวงศ์
       ทิศใต้               จด  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้              อำเภอพิบูลมังสาหาร
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไป.

ข้อมูลทั่วไป

ที่มาของชื่อตำบลแก่งโดม   แต่เดิมนั้นบ้านแก่งโดมเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสว่าง มีการก่อตั้ง หมู่บ้านเมื่อปี  พ.ศ. 2465   มีอาณาเขตติดลำน้ำโดม  มีเกาะแก่งและหาดทรายขาว  เมื่อตำบลแก่งโดมแยกออกจากตำบลสว่าง  พ.ศ. 2532   จึงใช้ชื่อแก่งโดมเป็นชื่อตำบล   ในปัจจุบันเกาะแก่งและหาดทรายขาวดังกล่าว   ถูกน้ำท่วม  มีสาเหตุมาจากการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งบริเวณตำบลโพธิ์ไทร จึงไม่สามารถมองเห็นลักษณะเดิมที่เคยเป็น   
 
ทำเลที่ตั้งตำบลแก่งโดม 
ตำบลแก่งโดม  ห่างจากที่ทำการอำเภอสว่างวีระวงศ์    ระยะทางประมาณ  500 เมตรและ          
ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางประมาณ   30  กิโลเมตร  มีอาณาเขต ดังนี้
       ทิศตะวันออก     จด   องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร       อำเภอพิบูลมังสาหาร
       ทิศเหนือ           จด   องค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง            อำเภอสว่างวีระวงศ์
       ทิศตะวันตก       จด   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งมะแลง      อำเภอสว่างวีระวงศ์
       ทิศใต้               จด  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้              อำเภอพิบูลมังสาหาร
 
แนะนำผู้บริหาร
info_outline ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม