องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group ฝ่ายสภาท้องถิ่น
นายแสวงงวค์ เฉลียวไว
ประธานสภา อบต.แก่งโดม
นายพรเทพ แย้มยิ้ม
รองประธานสภา อบต.แก่งโดม
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
เลขาสภา อบต.แก่งโดม
นางวันทอง มุงคุลดา
สมาชิก อบต.ม.1
นายสุเมธ โสมจันทร์
สมาชิก อบต.ม.3
นางส้มเช้า ทองมัจฉา
สมาชิก อบต.ม.4
นางรำไพ บุญพุธ
สมาชิก อบต.ม.6
นางราตรี จำศรี
สมาชิก อบต.ม.7
นายไพศาล มาลิษา
สมาชิก อบต.ม.8
นายไพรวัลย์ ส่วนบุญ
สมาชิก อบต.ม.9
นายประยูร อาภรศรี
สมาชิก อบต.ม.10
นายสมพงษ์ จันทวี
สมาชิก อบต.ม.11
นายนิยม ทองพิมพ์
สมาชิก อบต.ม.12
นายวิชาญ อินทะมาต
สมาชิก อบต.ม.13


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม