info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184
group ฝ่ายบริหารท้องถิ่น
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
นายมวล นาคีรักษ์
รองนายก อบต.แก่งโดม คนที่ 1
นายมวล นาคีรักษ์
รองนายก อบต.แก่งโดม คนที่ 1
นายแก๋ วงษา
รองนายกอบต.แก่งโดม คนที่ 2
นายแก๋ วงษา
รองนายกอบต.แก่งโดม คนที่ 2
นายสมชาย เขียวขำ
เลขานุการนายก อบต.แก่งโดม
นายสมชาย เขียวขำ
เลขานุการนายก อบต.แก่งโดม
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม