info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 88
group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
photo ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 125 |
photo ประกาศนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 129 |
photo ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 155 |
photo ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 145 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 162 |
photo ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 216 |
photo ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี2564และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 218 |
photo ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 220 |
photo ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 228 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่3.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.แก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 318 |
1 - 20 (ทั้งหมด 60 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม