องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่1.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์ อนุญาตให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ครั้งที่1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 32
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 65
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 72
photo ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 62
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม