องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group เอกสารงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
insert_drive_file ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1/2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี2565
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2565
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 33
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file e รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 29
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 28
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 23
photo ประกาศอำเภอสว่างวีระวงส์ เรื่อง อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 21
photo ประกาศอำเภอสว่างวีระวงส์ เรื่อง อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดมเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 22
photo ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 64
photo ประกาศนัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 63
photo ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 71
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม