info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 37
เมื่อวาน 134
เดือนนี้ 2,239
เดือนที่แล้ว 6,854
ทั้งหมด 31,980

group รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่3/2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี2564และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่3.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.แก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file ระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม