info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 6
เดือนนี้ 4,997
เดือนที่แล้ว 10,832
ทั้งหมด 49,956

group รายงานการประชุมสภา
photo ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่3/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 19 |
photo ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 16 |
photo ประกาศอำเภอสว่างวีระวงศ์
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่3/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี2564และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 84 |
photo ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศเรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4ครั้งที่3.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.แก่งโดม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม สมัยสามัย สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ประกาศนัดประชุม สมัย สมัยที่3 ครั้งที่1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 151 |
1 - 20 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม
(นายวีระศักดิ์ ประทุมพิมพ์)
นายก อบต.แก่งโดม