องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
group หัวหน้าส่วนราชการ
จ่าสิบเอกวรพงศ์ มุกดาหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
โทร : 096-8105829
นางพัทธวรรณ ชมรส
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 099-4128115
นางวารินทร์ แผ่นทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5861357
นายราวี แพทย์เพียร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-6189229
นายสมคิด นาสินส่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 099-2966648


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม