info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โทร.045-959770

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 133
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร) ประจำเดือนตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม