องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ #แบบประเมินบริหาร อำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง กระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๕๘ (การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2565 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : Perman | เปิดอ่าน : 606
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม