องค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งโดม
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม info_outline ข้อมูลการติดต่อ account_box หน่วยตรวจสอบภายใน folder ประกาศ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเตาเหล็ก หมู่ที่ 13 - คุ้มโนนศรีไค ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยบ้านนางรำไพ ศรีคูณเมือง บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยบ้านนางรำไพ ศรีคูณเมือง บ้านสะพานโดม หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 60-002 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,872.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 60-002 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,872.50 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 60-002 สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 374.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,923 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.60-001 สายบ้านคำกลาง หมู่ 12 - บ้านนาคำ หมู่ 3 ตำบลแก่งโดม กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 3,023 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,923 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.60-001 สายบ้านคำกลาง หมู่ 12 - บ้านนาคำ หมู่ 3 ตำบลแก่งโดม กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 3,023 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,923 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.แก่งโดม (หอประชุมตำบล)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 489
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.60-002 จากสาย บ้านหนองนกเขียน ถึงสาย บ้านคำกลาง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 363
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.60-002 จากสาย บ้านหนองนกเขียน ถึงสาย บ้านคำกลาง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.60-002 จากสาย บ้านหนองนกเขียน ถึงสาย บ้านคำกลาง บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นจากสามแยกโนนยาง บ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 283
rss_feed โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยวัดมหาวารีอุดม - บ้านนาคำ หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 430
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้าน - คุ้มสำนักสงฆ์นวลจันทร์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 436
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านคำกลาง หมู่ที่ 12 - บ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลแก่งโดม
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 430
rss_feed โครงการจัดหารถบรรทุกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 454
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งโดม หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 554
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม